All Categories
Menu
Cart
Filter
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Brand
Model
{{ FILTER.NAME }}
Price
Alphabetical Asc
Alphabetical Desc
Newest to Oldest
Oldest to Newest
Price: High to Low
Price: Low to High
Random
Sort By Score
Sort By Default
LM35
124.97 TL
There is a total of 198 products

Arduino Sensör

Arduino Sensörleri, Arduino veya benzeri mikrodenetleyicilere bağlanabilen ve çevresel koşulları algılayan elektronik bileşenlerdir. Bu sensörler, çeşitli fiziksel veya kimyasal özellikleri ölçerek, ortamda meydana gelen değişiklikleri algılar ve bu verileri Arduino'ya ileterek işlemesini sağlar.

Farklı arduino sensör çeşitleri bulunmaktadır. Bazı yaygın Arduino Sensörleri şunlardır:

-Mesafe Sensörü

-Ses Sensörü

-Sıcaklık Sensörü

-Hareket Sensörü

-Nem Sensörü

-Gaz Sensörü

-Renk Sensörü

Bu sensörler, projenizin ihtiyaçlarına göre seçilebilir ve Arduino koduyla kullanılabilir. Arduino sensörlerin sağladığı veriler, Arduino tarafından işlenebilir ve çeşitli projelerde kullanılabilir, örneğin robotik, otomasyon, ev otomasyonu ve çevresel izleme gibi alanlarda kullanılabilir.

Arduino Mesafe Sensörü

Arduino mesafe sensörü, bir nesneye olan mesafeyi ölçmek için kullanılan bir sensördür. Bu sensörler, çeşitli teknolojileri kullanarak nesnenin sensöre olan uzaklığını algılar ve bu veriyi Arduino gibi mikrodenetleyicilere ileterek işlem yapılmasını sağlar.

Arduino mesafe sensörleri genellikle ultrasonik veya lazer tabanlı teknolojileri kullanır. Ultrasonik mesafe sensörleri, ses dalgalarını kullanarak mesafeyi ölçer. Sensör, ultrasonik ses dalgalarını nesneye doğru gönderir ve dalgalar nesneye çarptıktan sonra sensöre geri döner. Sensör, geri dönen ses dalgalarının süresini ölçerek nesneye olan mesafeyi hesaplar.

Lazer tabanlı mesafe sensörleri ise lazer ışığı kullanarak mesafeyi ölçer. Sensör, lazer ışığını nesneye yönlendirir ve yansıyan ışığı algılar. Algılanan ışık yoğunluğu veya süresi, nesneye olan mesafeyi belirlemek için kullanılır.

Arduino mesafe sensörleri genellikle dijital veya analog çıkışa sahiptir. Dijital çıkış, belirli bir mesafe eşiğinin üzerinde veya altında bir sinyal verirken, analog çıkış, mesafeyi sürekli bir değer olarak iletebilir. Bu çıkışları Arduino'ya bağlanarak, sensörden gelen verileri okuyabilir ve projenizde kullanabilirsiniz.

Mesafe sensörleri, engel tespiti, robot navigasyonu, otonom araçlar, akıllı ev sistemleri gibi birçok farklı uygulamada kullanılabilir. Örneğin, bir robotun önündeki engeli algılamak ve ona göre hareket etmesini sağlamak için bir mesafe sensörü kullanılabilir.

Arduino Ses Sensörü

Arduino ses sensörü, çevredeki sesleri algılamak ve ölçmek için kullanılan bir sensördür. Arduino veya benzeri mikrodenetleyicilere bağlanabilen bu sensör, çevreden gelen seslerin yoğunluğunu veya şiddetini tespit eder ve bu veriyi dijital veya analog olarak Arduino'ya ileterek işlem yapılmasını sağlar.

Arduino ses sensörleri genellikle mikrofon temelli sensörlerdir. Mikrofon, ses dalgalarını mekanik titreşimlere ve elektriksel sinyallere dönüştüren bir bileşendir. Ses dalgaları mikrofona ulaştığında, mikrofon bu titreşimleri algılar ve elektriksel sinyallere dönüştürerek Arduino'ya iletilir.

Arduino ses sensörleri genellikle analog çıkışa sahiptir. Analog çıkış, çevredeki sesin yoğunluğuna bağlı olarak sürekli bir gerilim değeri sağlar. Bu gerilim değeri, Arduino'nun analog giriş pinlerine bağlanarak okunabilir. Dijital çıkışa sahip ses sensörleri ise belirli bir ses eşiğinin üzerinde veya altında bir sinyal üretir. Bu sinyal, Arduino'nun dijital giriş pinlerine bağlanarak kullanılabilir.

Arduino ses sensörleri, çeşitli sesle kontrol projeleri, müzikle etkileşimli sistemler, gürültü izleme sistemleri ve ses düzeyi algılama uygulamaları gibi birçok farklı proje ve uygulamada kullanılabilir. Örneğin, bir Arduino ses sensörü, belirli bir ses eşiğini algılayarak bir lambayı veya başka bir cihazı açıp kapatabilir veya çevredeki gürültü seviyesini izleyebilir ve buna göre geri bildirim sağlayabilir.

Arduino Sıcaklık Sensörü

Arduino sıcaklık sensörü, çevredeki sıcaklığı ölçmek için kullanılan bir sensördür. Arduino veya benzeri mikrodenetleyicilere bağlanabilen bu sensörler, ortamın sıcaklık değerini algılar ve bu veriyi Arduino'ya ileterek işlem yapılmasını sağlar.

Arduino sıcaklık sensörleri farklı tiplerde gelebilir, ancak en yaygın olarak kullanılan sıcaklık sensörü DS18B20'dir. DS18B20, dijital bir sıcaklık sensörüdür ve tek bir veri hattı (OneWire) üzerinden haberleşir. Bu sensör, bir sıcaklık dönüşüm çipi ve sıcaklığı algılamak için bir sensör içerir. Sensör, sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak mikrodenetleyiciye dijital sıcaklık verilerini sağlar.

DS18B20 gibi dijital sıcaklık sensörleri, hassas ve doğru sıcaklık ölçümleri yapabilirler. Arduino ile kullanıldığında, bu sensörlerin verileri dijital olarak okunabilir ve Arduino'nun yazılımında işlenebilir.

Bunun dışında, analog sıcaklık sensörleri de mevcuttur. Bunlar, termistör veya LM35 gibi sensörler olabilir ve çevredeki sıcaklığa bağlı olarak analog bir gerilim değeri üretirler. Arduino analog giriş pinlerine bağlanarak bu gerilim değerini okuyabilir ve sıcaklık ölçümlerini elde edebilir.

Arduino sıcaklık sensörleri, hava sıcaklığını izlemek, otomasyon sistemlerinde ısı kontrolü yapmak, sıcaklıkla etkileşimli cihazlar yapmak ve termal projeler geliştirmek gibi birçok farklı uygulamada kullanılabilir. Örneğin, bir Arduino sıcaklık sensörü, belirli bir sıcaklık eşiğinin üzerinde veya altında bir uyarı vererek soğutma veya ısıtma sistemlerini kontrol edebilir veya bir termal görüntüleme cihazı oluşturmak için kullanılabilir.

Arduino Hareket Sensörü

Arduino hareket sensörü, çevredeki hareketi algılamak için kullanılan bir sensördür. Arduino veya benzeri mikrodenetleyicilere bağlanabilen bu sensörler, hareketin varlığını tespit eder ve bu bilgiyi Arduino'ya ileterek işlem yapılmasını sağlar.

Arduino hareket sensörleri, genellikle PIR (Passive Infrared) sensörleri olarak adlandırılan sensörlerdir. PIR sensörleri, insan veya hayvan gibi nesneler tarafından yayılan kızılötesi (IR) radyasyonunu algılayarak hareketi tespit eder. Sensör, çevredeki IR enerjisi değişikliklerini algılar ve bu değişiklikleri hareket olarak yorumlar.

PIR sensörleri genellikle iki adet sensör elementi içerir. Bu sensörler, çevredeki termal enerji değişikliklerini algılamak için birbirleriyle karşılaştırma yapar. Bir cisim hareket ettiğinde, PIR sensörü bu hareketi algılar ve Arduino'ya bir sinyal gönderir. Arduino, bu sinyali kullanarak hareketi tespit edebilir ve isteğe bağlı olarak bir tepki verilebilir, örneğin bir LED'i yakabilir, bir alarmı tetikleyebilir veya başka bir eylem gerçekleştirebilir.

Arduino hareket sensörleri genellikle dijital çıkışa sahiptir. Sensör, hareket algılandığında "1" değerini, hareket olmadığında ise "0" değerini veren bir sinyal üretir. Bu çıkış, Arduino'nun dijital giriş pinlerine bağlanarak okunabilir.

Arduino hareket sensörleri, güvenlik sistemleri, otomatik aydınlatma sistemleri, enerji tasarruflu cihazlar ve diğer otomasyon projelerinde yaygın olarak kullanılır. Örneğin, bir Arduino hareket sensörü, bir odaya giriş yapıldığında otomatik olarak ışıkları açabilir veya bir hırsızlık durumunda alarm sistemini tetikleyebilir.

Arduino Nem Sensörü

Arduino nem sensörü, çevredeki nem seviyesini ölçmek ve algılamak için kullanılan bir sensördür. Arduino veya benzeri mikrodenetleyicilere bağlanabilen bu sensörler, hava veya ortamdaki nem miktarını tespit eder ve bu bilgiyi Arduino'ya ileterek işlem yapılmasını sağlar.

Arduino nem sensörleri genellikle iki türde gelir: direnç tabanlı ve kapasitif tabanlı.

Direnç tabanlı nem sensörleri, iki adet elektrot arasındaki direnç değişikliklerini kullanarak nem seviyesini algılar. Nem arttıkça, elektrotlar arasındaki direnç azalır. Bu direnç değişimi Arduino'ya bağlı analog giriş pininden okunabilir. Sensör üzerinde genellikle bir potansiyometre bulunur, bu potansiyometre ile hassasiyet ayarı yapılabilir.

Kapasitif tabanlı nem sensörleri ise nemin dielektrik bir madde üzerindeki etkisini kullanır. Sensördeki bir kapasitör, hava veya ortamdaki nemin değişmesiyle birlikte kapasitans değişiklikleri gösterir. Arduino, bu kapasitans değişikliklerini okuyarak nem seviyesini belirleyebilir. Kapasitif nem sensörleri genellikle dijital çıkışa sahiptir ve Arduino'nun dijital giriş pinlerine bağlanarak kullanılır.

Arduino ile kullanılan nem sensörleri genellikle hassas ve doğru nem ölçümleri yapabilir. Sensörler, hava nemini, toprak nemini veya belirli bir ortamın nem seviyesini ölçmek için kullanılabilir. Örneğin, bitki sulama sistemlerinde kullanılarak toprak nemini izleyebilir ve bitkilerin otomatik olarak sulanmasını sağlayabilir veya nem kontrol sistemlerinde kullanılarak nem seviyesine göre havalandırma veya nemlendirme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Arduino Gaz Sensörü

Arduino gaz sensörü, çevredeki gazları algılamak ve ölçmek için kullanılan bir sensördür. Arduino veya benzeri mikrodenetleyicilere bağlanabilen bu sensörler, havadaki belirli gazların varlığını tespit eder ve bu bilgiyi Arduino'ya ileterek işlem yapılmasını sağlar.

Arduino gaz sensörleri farklı tiplerde gelebilir, ancak en yaygın olarak kullanılan gaz sensörü MQ serisi sensörlerdir. MQ serisi sensörler, gazın varlığını elektriksel direnç değişikliklerini kullanarak algılar. Sensördeki özel bir film veya yarıiletken malzeme, belirli gazlarla etkileşime girerek direncin değişmesine neden olur. Bu direnç değişikliği, Arduino tarafından okunabilir ve belirli bir gazın varlığını belirlemek için kullanılabilir.

Arduino gaz sensörleri genellikle analog çıkışa sahiptir. Sensör, gaz varlığında direnç değişikliği nedeniyle değişen bir gerilim değeri üretir. Arduino, bu gerilim değerini analog giriş pinlerinden okuyarak gaz seviyesini belirleyebilir. Ayrıca, bazı gaz sensörleri dijital çıkışa da sahip olabilir ve belirli bir gaz seviyesinin üzerinde veya altında bir sinyal üretebilir.

Arduino gaz sensörleri, gaz kaçağı tespiti, hava kalitesi izleme, yanıcı gazlar veya zararlı gazların algılanması gibi birçok uygulamada kullanılabilir. Örneğin, bir Arduino gaz sensörü, evdeki doğalgaz sızıntılarını algılayarak bir uyarı sistemini tetikleyebilir veya hava kalitesini izleyerek havalandırma sistemini kontrol edebilir. Ancak, gaz sensörleri kullanılırken güvenlik önlemleri alınmalı ve üreticinin talimatlarına uyulmalıdır.

Arduino Renk Sensörü

Arduino renk sensörü, çevredeki renkleri algılamak ve ölçmek için kullanılan bir sensördür. Arduino veya benzeri mikrodenetleyicilere bağlanabilen bu sensörler, nesnelerin renk bilgisini tespit eder ve bu bilgiyi Arduino'ya ileterek işlem yapılmasını sağlar.

Arduino renk sensörleri genellikle RGB (Red, Green, Blue) sensörleridir. Bu sensörler, nesnelerin yansıttığı veya yuttuğu kırmızı, yeşil ve mavi renk bileşenlerini algılar. Sensör üzerindeki fotoğraf hücreleri, ışığın nesneye çarparak geri yansımasını veya nesne tarafından emilmesini algılar ve bu bilgileri renk olarak yorumlar.

RGB renk sensörleri genellikle dijital veya analog çıkışa sahiptir. Dijital çıkışa sahip olanlar, belirli bir renk eşiğinin üzerinde veya altında bir sinyal üretirler. Örneğin, belirli bir nesnenin kırmızı rengini algıladığında "1" değerini üretebilir. Analog çıkışa sahip olanlar ise renk bileşenlerinin yoğunluğunu belirli bir gerilim değeri olarak sağlar. Bu gerilim değeri, Arduino'nun analog giriş pinlerine bağlanarak okunabilir.

Arduino renk sensörleri, renk tanıma ve sınıflandırma, renkli yüzeylerin izlenmesi, renkli LED'lerin kontrolü gibi birçok farklı proje ve uygulamada kullanılabilir. Örneğin, bir Arduino renk sensörü, belirli bir nesnenin rengini algılayarak ona göre bir tepki verebilir veya renkli bir LED'i belirli bir renk seçildiğinde yanabilir.

Prepared by  T-Soft E-Commerce.