16-19 Haziran Arasında Verilen Siparişler 20 Haziran'da Kargoya Teslim Edilecektir.
Tüm Kategoriler
Menü
Giriş Yap
Sepetim

KVKK Aydınlatma Metni

 

ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

WEB SİTE AYDINLATMA METNİ

 

Robotistan Elektronik Ticaret Anonim Şirketi (“ROBOTİSTAN”) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, ROBOTİSTAN web sitesini ziyaret eden, web site üzerinden ürün alışverişi yapan, müşteri iletişim kanalları aracılığıyla ROBOTİSTAN web sitesi veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçen ürün ve hizmet alıcılarını (“Müşteri”) kapsamaktadır.

      1.Kişisel Verilere İlişkin Mevzuat

ROBOTİSTAN, Müşterilere ait kişisel verileri; ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, ürün garantisi, talep ve şikayetlerin takibinin sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek adına:

 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla müşteri kişisel verilerini işlemektedir.

      2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

ROBOTİSTAN, Müşterilere ait kişisel verileri; sitemiz üzerinden üyelik hesabı oluşturduğunuzda, sosyal medya kanalıyla üyelik işlemleri yaptığınızda, sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçtiğinizde, www.robotistan.com’da yer alan bir formu veya yayınladığımız herhangi bir iletişim formunu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde, ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda, ürün teslimatı yapılması sırasında, sipariş ve destek hattımızdan görüşme gerçekleştirdiğinizde/sipariş oluşturduğunuzda, iade formu doldurduğunuzda, elektronik posta üzerinden iletişim kurduğunuzda ve internet adresimizi ziyaret ettiğinizde elektronik olarak ve firmayı ziyaret ettiğiniz durumlarda fiziki olarak işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

      3.İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Kişisel veri, bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veri olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca, herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. ROBOTİSTAN, Müşterilerin kişisel verilerini hassasiyetle toplamakta, işlemekte ve olası güvenlik ihlallerini önlemek adına gerekli tedbirleri almaktadır.

Müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesinde, ROBOTİSTAN tarafından esas alınan hukuki sebep ve veri işleme amaçları aşağıda yer almaktadır:

Sitemiz üzerinden üyelik hesabı oluşturduğunuzda, sosyal medya kanalıyla üyelik işlemleri yaptığınızda ve iletişime geçtiğinizde, www.robotistan.com’da yer alan bir formu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde, ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda toplanan kişisel verileriniz; Kimlik (ad,soyad, T.C. Kimlik numarası yoksa TC uyruklu olmadığı bilgisi, veya vergi kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, meslek bilgisi, kimlik tespiti için geçerli mevzuat kapsamında alınması gerekli olan bilgiler), İletişim (adres, e-posta, telefon numarası, iletişim dili tercihi) Müşteri İşlem (fatura, sipariş/talep/şikayet bilgisi, sepete eklenen, siparişinizi verdiğiniz ürünler, eski sipariş bilgileri, ürün bilgileri, fiş, üye alışveriş listesi, fiyat alarm listesi ve stok alarm listesi, sipariş numarası, müşteri numarası, hediye çeki ve puan bilgileri, üyelik hesap türü, üye sipariş takip kodu, kargo işlemleri için gerekli takip kodu ve takip bilgileri, sosyal medya üzerinden yapılan üyelik işlemlerinde izin verdiğiniz profil bilgileri, profil fotoğrafı gibi bilgiler, sosyal medya üzerinden iletişime geçildiğinde profil bilgileri, paylaşılan fotoğraflar, değerlendirme ve talepler, internet sitesi üzerinde bulunan formlarda yer alan bilgiler, güncelleme yapılan kullanıcı bilgileri, iade söz konusu ise; iade talep edilen ürünler, imza bilgileri, iade nedeni), Finans (kredi kartı bilgileri, ödeme biçimi, IBAN numarası) verileri, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması sebebiyle ve İşlem Güvenliği (IP adresi, log kayıtları, çerez bilgileri) verileri ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçesiyle işlenmektedir.

İletişim hatlarımız üzerinden yaptığınız işlemlerde toplanan kişisel verileriniz; Kimlik (ad, soyad, Kimlik tespiti için geçerli mevzuat kapsamında alınması gerekli olan bilgiler), İletişim (e-posta, telefon numarası, fatura ve teslim adres bilgisi) Müşteri İşlem (Ürüne ait bilgiler, sepete eklenen, siparişinizi verdiğiniz ürünler, eski sipariş bilgileri, üye sipariş takip kodu, kargo işlemleri için gerekli takip kodu ve takip bilgileri, sosyal medya üzerinden yapılan üyelik işlemlerinde izin verdiğiniz profil bilgileri) Finans (Satın alım seçeneğinize göre alınan IBAN, hesap numarası gibi finansal bilgiler) sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması sebebiyle ve İşitsel Kayıtlar (Çağrı merkezi ses kayıtları) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçesiyle işlenmektedir.

Müşteri kişisel verilerinden; kampanya iletilerinin tarafınıza iletilebilmesi için iletişim (kampanya mesajları için telefon numarası, e-mail adresi, SMS) ve  pazarlama (alışveriş geçmişi, anket/kampanya çalışması ile elde edilen ürün bağlılığı bilgisi) verileri açık rıza kapsamında alınmakta ve işlenmektedir.

Bu veri kategorileri:

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin (ürün garantisi, değişim/iade, geri çağırma, etkinlik takvimi veya değişikliği hakkında bilgi verme) yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin ve ücret politikasının yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayetlerin takibi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

ROBOTİSTAN, Müşterilerinin yukarıda listelenen kişisel verilerini, yine yukarıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. ROBOTİSTAN, veri işleme politikası olarak veri minimizasyonunu benimsediğinden, işlenmesinde hukuken veya meşru menfaat kapsamında gereklilik bulunmayan hiçbir veriyi toplamamaya ve işlememeye özen göstermektedir 

      4.Kişisel Verilerin Aktarılması

ROBOTİSTAN, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları doğrultusunda Kanun’un 8. maddesine uygun olarak gerekli bütün güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla müşterilere ait verileri aşağıdaki gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşabilir:

 • İş ortakları,
 • Tedarikçiler,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (gerektiğinde yurt dışındaki otoriteler dahil)
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (İşbirliği yapılan kuruluşlar: Kargo şirketleri, Bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri, hukuk bürosu ve bankalar vb.)

ROBOTİSTAN, kullandığı Amazon Web Servisler (AWS) ve Google Bulut sunucularının yurt dışında olması sebebiyle, kişisel veriler, Kanun’un 9. maddesine uygun olarak ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin ifası veya ilgili kişinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması ve aktarımın, ilgili kişi yararına veri sorumlusu ve diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması hukuki sebepleri ile aktarılmaktadır.

       5.İlgili Kişinin Hakları

ROBOTİSTAN tarafından kişisel verileri işlenen Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ROBOTİSTAN sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir.

Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren ve ROBOTİSTAN tarafından internet sitesinde https://www.robotistan.com/ sunulan başvuru formu ile İkitelli Organize Sanayi Atatürk Bulvarı No:108/8 Başakşehir / İSTANBUL adresine başvuru yapılabilir.

Ek olarak,  [email protected]  e-posta adresi veya +90 850 766 0 425 telefon numarası üzerinden bilgi alınması mümkündür.

İlgili kişinin başvurusunun tebliğini takiben 30 günlük yasal süre içerisinde ROBOTİSTAN tarafından yapılan başvuru ücretsiz olarak değerlendirilecek ve yanıtlanacaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi adına yalnızca CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi zorunlu olan hallerde, ROBOTİSTAN, CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarının maliyeti tutarında ilgili kişiden ücret talep etme hakkını haizdir.

ROBOTİSTAN, kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni usul yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, işbu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ROBOTİSTAN, kendisine sağlanan kişisel verilerin güvenliği bakımından azami özeni göstermekte olup, herhangi bir ihlal durumunda Müşteri’ye derhal bildirmeyi taahhüt etmektedir.

      6.Sonuç

ROBOTİSTAN tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek, yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup, işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek ROBOTİSTAN tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

ROBOTİSTAN, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlemekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır. 


 
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.