1250 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO BEDAVA!
Tüm Kategoriler
Menü
Giriş Yap
Sepetim

İnternet Sitesi Çerez Politikası

 

ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇEREZ POLİTİKASI

Sayın Website ve Uygulama Ziyaretçimiz,

Robotistan Elektronik Ticaret Anonim Şirketi (“ROBOTİSTAN”); veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu Çerez Politikası ile https://www.robotistan.com/ web sitesinde kullandığı çerezler ve bu çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Bu Politika ile, çerezlerin yapılarını ve işlenmesindeki amaç ve hukuki gerekçeler, haklarınız ile birlikte aktarılacaktır.

Çerezler: Çerez, internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcı cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyası olup HTTP(S)^3 (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılır. Diğer bir tanıma göre ise çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Sıkça kullanılan çerezler, web sitenin daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirilmesi ve gereklilik halinde toplanan bilgilerin raporlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Çerezlerin farklı amaçlara hizmet eden pek çok türü bulunmaktadır. Aşağıda bu türler detaylı olarak anlatılacaktır.

Çerez Kullanımının Gerekçesi: ROBOTİSTAN, zorunlu çerezleri web sitenin teknik işlevselliğinin sağlanabilmesi amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Bu çerezler internet sitesinin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. ROBOTİSTAN’ın çerez kullanım amaçları aşağıda “ROBOTİSTAN Tarafından Kullanılan Çerezler Nelerdir?” başlığı altında detaylandırılmıştır.

      1.Genel Olarak Çerezler ve Çerez Türleri:

Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. İnternet sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlatmak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Zorunlu Çerezler: Bu tip çerezler web sitenin işlevselliği için zorunlu olan çerezlerdir ve kullanıcı deneyimini arttırmak, teknik sebeplerle kayıt ve operasyonları yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Web sitesinde (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri: İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ise internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanmasını ve bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesini sağlayan çerezlerdir.

      2.Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. 

Çerezler açık rızanın bulunması ya da veri sorumlusunun çerezler yoluyla kişisel veri işleme faaliyeti özelinde yapacağı değerlendirme neticesinde, Kanun’un 5. ve/veya 6. maddelerinde sayılan diğer veri işleme şartlarını dahilinde kullanılacaktır.

Kullanıcılar şeffaf bir ilişki hakkına sahiptir. Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunulması ve müşteriye özel ürünlerin tespitine yönelik toplanan özellikle çerez verilerinin toplanması ve aktarılmasına yönelik verilen açık rıza müşteri tarafından her zaman geri alınabilir ve işbu faaliyetler durdurulabilir.

      2.1. Açık Rıza Dışındaki Diğer İşleme Şartları Dahilinde Çerez Kullanım Senaryoları

Bu bölümde, kullanım senaryoları kapsamında açık rıza dışındaki diğer kişisel veri işleme şartlarına dayanabilecek çerezlerin kullanım amaçları üzerinde durulacaktır.

 • Kullanıcı Girdili Çerezler

Bu tür çerezler, kullanıcının girdilerini izleyip bunları hizmet sağlayıcıya aktaran oturum çerezleridir. Bu çerezler, tipik olarak benzersiz bir numara olan Oturum-ID değerine bağlı birinci taraf çerezler olup en geç oturumun sonlanmasıyla birlikte çerezin kullanım süresinin de bitmesi beklenmektedir.

Birinci taraf kullanıcı girdili oturum çerezleri, tipik olarak internet sayfalarında bulunan çevrimiçi bir formu ya da alışveriş sepetini doldururken kullanıcıyı izleyen, kullanıcının butonu tıklayarak seçtiği ürünlerin veya forma girdiği bilgilerin kaydını tutan çerezlerdir.

 • Kimlik Doğrulama Çerezleri

Kimlik doğrulama çerezleri, kullanıcıyı bir internet sitesine giriş yaptığında tanımlamak için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler, internet sitesinin ziyaret edilmesi veya bir içeriğe ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan çerezlerdir. Bu çerezler genellikle oturum çerezleri olup bazı durumlarda kalıcı çerez niteliği de gösterebilmektedirler.

 • Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri

Kullanıcı tarafından açıkça talep edilmiş bir hizmet kapsamında güvenliği artırmak amaçlı çerezler uygulanabilmektedir. Bu durum, bir internet sitesinde tekrarlanan başarısız oturum açma girişimlerini tespit etmek veya oturum açma sistemini kötüye kullanımlardan korumak için tasarlanmış çerezler bakımından geçerlidir.

 • Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri

Yük dengelemesi, tek bir makine yerine bir makine havuzu üzerinden web sunucusu taleplerinin dağıtılması işlemlerine izin veren bir tekniktir. Buna göre kullanıcılardan gelen web talepleri bir yük dengeleme ağ geçidine yönlendirilerek talep, havuzdaki müsait durumda bulunan iç sunuculara iletilmektedir. Bu durumda, söz konusu yeniden yönlendirme oturum boyunca kalıcı olmaya ihtiyaç duymakta, spesifik bir kullanıcıdan gelen tüm talepler, işlemin tutarlılığını sağlamak üzere her zaman havuzdaki aynı sunucuya yönlendirilmektedir. Bunlar oturum çerezleri olup bu çerezde tutulan bilginin tek amacı haberleşme uç noktalarını (havuzlardaki sunuculardan birini) tespit etmektir.

 • Kullanıcı Ara yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcının internet sayfasındaki bir hizmete ilişkin tercihlerini depolamak için kullanılmakta olup kullanıcı adı gibi kalıcı tanımlayıcılarla bağlantı kurulmamaktadır. Yalnızca kullanıcının açık isteği ile belli bir bilgi parçasını hatırlamak üzere yerleştirilebilmektedirler (örneğin bir butonu tıklamak veya kutuyu işaretlemek gibi). Bunlar, oturum çerezleri gibi oturum süresince geçerli olabileceği gibi amaçlarına göre geçerlilik süreleri haftaları ya da ayları da bulabilmektedir.

 • Açık Rıza Yönetim Platformu İçin Kullanılan Çerezler

İlgili kişilerin girdikleri internet sayfalarında kullanılan çerezlerden, açık rızaya tabi olanlar için alınması gereken açık rızalara dair tercihlerin belli bir süreyle hatırlanması için kullanılan çerezdir.

 • Birinci Taraf Analitik Çerezler

Bir internet sitesini veya uygulamayı yönetmek için trafik ve/veya performans istatistiklerinin kullanılması, bu istatistiklerin üretilmesi ile sitenin veya uygulamanın düzgün çalışması ve dolayısıyla hizmetin sağlanması için gereklidir.

 • İnternet Sitesinin Güvenliği İçin Kullanılan Çerezler

İnternet sitesinin güvenlik zafiyeti nedeniyle hizmet verememesi, hizmet dışı bırakılması, kullanıcının talep ettiği hizmete erişememesine neden olacağından, internet sitesinin güvenliği için kullanılan çerezlerin de kullanıcının talep ettiği hizmet için kesinlikle gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Dışarıdan gelebilecek ataklara karşı ağ güvenliği, sektör tarafından kabul edilen dünya standartlarındaki uygulamalarla sağlanmaktadır.

      2.2 Açık Rıza İşleme Şartı Dahilindeki Çerezler

 • Sosyal Eklenti Takip Çerezleri

Birçok sosyal ağ, üyeleri tarafından “açıkça talep edildiği” kabul edilebilecek bazı hizmetleri sağlamak için, internet sitesi sahiplerinin internet sitelerine entegre edebilecekleri sosyal eklenti modülleri sunmaktadır. Ancak bu modüller davranışsal reklamcılık, analitik veya pazar araştırması gibi ilave amaçlarla, üye olan/olmayan kişileri üçüncü taraf çerezler yardımıyla izlemek için de kullanılabilmektedir.

 • Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Davranışsal reklamcılık için kullanılan çerezler açık rıza gerektirmektedir. Bu durumda açık rıza gerekliliği; doğal olarak gösterim sıklığı, finansal kayıt tutma, reklam ortaklığı, tıklama sahtekârlığını algılama, araştırma ve pazar analizi, ürün geliştirme ve hata ayıklama amacıyla kullanılan çerezler de dâhil olmak üzere reklamcılık amacıyla kullanılan ilgili çerezleri kapsar.

      3.İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?

Kullanıcı web siteye girdiğinde karşısına site kullanımını engellemeyecek derecede, çerez bildirimi çıkmaktadır. İlgili çerez bildiriminde; “Hepsini Kabul Et”, “Hepsini Reddet” ve “Çerez Ayarlarını Yapılandır” seçenekleri mevcut olacaktır. Kullanıcı çerezlerin hepsini kabul edebileceği gibi hepsini reddetme imkânı da mevcut olacaktır. Aynı şekilde, kişinin tarayıcı üzerinden çerez ayarlarını sonradan değiştirmesi de mümkündür.

      4.ROBOTİSTAN Tarafından Kullanılan Çerezler Nelerdir?

ROBOTİSTAN, internet sitesinin performansını arttırmak, site ve web site üzerinden sunulan hizmetleri geliştirmek ve kolaylaştırmak, site ve web site üzerinden yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, site üzerinden sahte işlemlerin gerçekleştirilmesini önlemek, destek hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek ve 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla yalnızca zorunlu çerezleri işlemektedir.

      5.Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Aşağıda açıklanan şekillerde her zaman işbu tercihlerin değiştirilebilmesi mümkündür;

 • Google Chrome : ROBOTİSTAN’ın web site adresi ve uygulaması yanında yer alan kilit ikonuna tıklayarak "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Mozilla Firefox         : Tarayıcınızın “Seçenekler” sekmesinde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” kısmından çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Yandex                     : Tarayıcınızın “Ayarlar” bölümünde yer alan “Siteler” sekmesini açın. Sayfayı aşağı kaydırarak “Gelişmiş site ayarları” sekmesinden çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Safari  : Tarayıcınızın “Ayarlar” bölümünde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Opera : Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde yer alan “Gelişmiş” sekmesini açın. Daha sonra “Çerezler” sekmesinden çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.

İşbu Politikanın Güncellenmesi: İşbu Çerez Politikası, hukuki, teknik ve operasyonel gereklilikler sebebiyle güncellenebilecektir. Bu nedenle, web sitemiz ve/veya uygulamamız üzerindeki çerez kullanımına ilişkin gelişmelerin takibi için işbu Politikayı aralıklarla okumanızı, sorularınızı [email protected]  adresi üzerinden iletmenizi tavsiye ederiz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular “Atatürk Bul. No:108/8 İkitelli Başakşehir/İSTANBUL” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla, iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ([email protected] ), güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

Talep ve başvurularda; (i) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (iii) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (iv) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, (v) Talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Robotistan Elektronik Ticaret Anonim Şirketi


 
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.